Op. Dr. Ali Kavuzlu

Hakkımızda

1978 yılında Gemlik’te doğdum. İlk ve orta öğretimimi Adana’da tamamladım. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. 2003 -2009 yılları arasında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinden ihtisasımı aldım. Zorunlu hizmetimi Polatlı Duatepe Hastanesi’nde yaptım. 2012-2016 yıllarında Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesinde, 2016-2018 yıllarında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde KBB uzmanı olarak görev yaptım. Asistanlık dönemimden itibaren özellikle burun estetiği konusunda yurtiçi ve yurtdışı birçok kurs ve toplantıya katılarak rinoplasti felsefemi ve tekniğimi geliştirdim.2013 yılında Almanya-Erlangen’de rinoplasti, yüz gençleştirme, dolgu, botoks konularını içeren kadavra uygulamalı yüz plastik cerrahi kursuna katıldım.  2014 yılında Türk KBB-BBC Derneği Yeterlik sınavlarını başarıyla geçerek Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Belgemi aldım. 2014-2015 yılında Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Otoloji Okulundan mezun oldum. 2015-2016 döneminde Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneğinin düzenlediği, 1 yıl boyunca Türkiye’nin önemli kliniklerinde Rinoplasti, Yüz Gençleştirme, Dolgu, Botoks gibi konularda interaktif eğitimin yapıldığı Yüz Plastik Cerrahi Okulundan mezun oldum. 2015 yılında gerçekleştirilen 37. Türk KBB-BBC Derneği kongresinde “Hasarlı Tavşan Sinüs Epitelinde Kök Hücrenin Siliyer Rejenerasyon Üzerine Etkileri” adlı çalışmamızla Rinoloji alanından “En İyi Araştıma Birincilik Ödülü” ne hak kazandık.

2018-2021 yılları arasında Ankara KBB-BBC derneği yönetim kurulunda üye olarak görev yaptım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.


İhtisasım sırasında çok miktarda estetik burun ameliyatı izleme ve yapma fırsatı buldum ve bendeki burun sevdası o zamanlarda başladı; yıllar içerisinde de bu sevda katlanarak arttı. Sağlığın, beden ve ruh sağlığıyla beraber bir bütün olduğunun bilinciyle, mesleğimin en sevdiğim yanı, yaptığımız fonksiyonel ve estetik burun ameliyatları ile hastalarımızın sağlığının her iki bileşenine de dokunma imkanı buluyor olmamızdır. Hastalarımızın yüzünde beliren mutluluk bize de yansıyor ve hastalarım ve ben her geçen gün büyüyen mutlu bir aile olarak yolumuza devam ediyoruz.


TIPTA UZMANLIK TEZİ

Maksiller Antrostomi oluşturulan Tavşan Modelinde Tekrarlanan Topikal Mitomisin C kullanımının Antrostomi Açıklığı Üzerine Etkileri (Deneysel Bir Çalışma)

YAYINLAR

  1. The effects of repetitious topical use of mitomycin C on antrostomy patency in maxillary antrostomy created rabbit model. Kavuzlu A, Arslan N, Tastan E, Islam A, Ustun H, Aydogan F.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Nov; 268(11):1597-603. Epub 2011 Jun 5.
  2. The effects of the stem cell on ciliary regeneration of injured rabbit sinonasal epithelium. Kavuzlu A, Tatar EÇ, Karagöz T, Pınarlı FA, Tatar İ, Bayır Ö, Korkmaz MH.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Aug;274(8):3057-3064
  3. A unique case of a postrhinoplasty epidermoid cyst. Tastan E, Kavuzlu A, Demirci M, Sungu N. Rhinology. 2010 Jun 1;48(2):244-6.
  4. Is there any effect of montelukast on prevention of myringosclerosis after myringotomy in a rat model? Kargin Kaytez S, Kavuzlu A, Yumusak N, Oçal R, Akkoca O. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018 Oct 30. doi: 10.1007/s00405-018-5181-3.
  5. Kolestatom ve İletim Tipi İşitme Kaybı. Ali Kavuzlu, Ali Özdek, Curr Pract ORL 2014, 10(3): 35-40
  6. Is there any relationship between the frontal cell and the Agger nasi cell and the localization of the anterior ethmoid artery? Aydoğan F, Demir S, Aydın E, Taştan E, Kavuzlu A. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2011 Nov-Dec;21(6):326-32. doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.050.
  7. Is There a Relationship Between Serum Levels of Vitamin A,Vitamin E, Copper and Zinc and Otitis Media with Effusion in Children? Filiz Aydogan Emine Aydin • Eren Tastan •Necmi Arslan • Mehmet Senes • lhan Unlu •Ali Kavuzlu   Indian J Otolaryngol Head Neck Surg  DOI 10.1007/s12070-012-0564-z
  8. The Effect of Acromegaly on Olfactory Functions. Özlem AKKOCA,  Ali KAVUZLU, Tülay OMMA, Ramazan ÖCAL, Gökçe ŞİMŞEK, MD; Selda Kargın KAYTEZ, Hatice ÇELİK, Işılay TAŞKALDIRA. KBB-Forum 2021;20(1).
  9. Laryngeal Inflammatory Myofibroblastic Tumor With Anemia and Thrombocytosis. Selda Kargın Kaytez, Ali Kavuzlu, Haldun Oguz. Ear, Nose & Throat Journal 2021, Vol. 100(4) 224–226.
  10. The Effect of Curcumin on the Prevention of Myringosclerosis in Rats. Özlem Akkoca, Selda Kargın Kaytez, Nihat Yumuşak, Akif Sinan Bilgen, Ali Kavuzlu, Ramazan Öcal, Hatice Çelik, Necmi Arslan1. Turk Arch Otorhinolaryngol 2021; 59(1): 26-32.
  11. Association between nasal obstruction symptoms and anxiety. Ozlem Akkoca, Haldun Oguz, Ceren Ersoz Unlu, Emine Aydın, Kadir Ozdel, Ali Kavuzlu. Ear, Nose & Throat Journal 2020, Vol. 99(7) 448–452.

SÖZEL BİLDİRİ

  1. Kavuzlu A, Tatar EÇ, Karagöz T, Pınarlı FA, Tatar İ, Bayır Ö, Sönmez AA, Korkmaz MH. “Hasarlı Tavşan Sinüs Epitelinde Kök Hücrenin Siliyer Rejenerasyon Üzerine Etkileri” Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye (En İyi Araştırma Birincilik Ödülü)

POSTER BİLDİRİLER

  1. Arslan N, Kavuzlu A, Oğuz H, Üstün H, “Atipik Fibroksantomu Takiben Gelişen Buccal Malign Fibröz Histiyositom, 10th International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress, April 26-28, 2012, Ankara, Turkey.
  2. Kavuzlu A, Kaya Çelik E, Çadallı Tatar E, Yaylacı A, Bayır Ö, Saylam G. “Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisini Takiben Gelişen Bilateral Otoraji.” 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye
  3. Mehmet Hakan Korkmaz,Volkan Yücel, Emel Çadallı Tatar, Ömer Bayır, Ali Kavuzlu.“Postentubasyon trakeoözefageal fistül onarımı”   Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye

 KURSLAR

   1. 16-19 Nisan 2013, 12th International Erlangen Course in Facial Plastic
   2. 5-7 Mart 2012, GATA Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahi Tedavisi
   3. 2-4 Aralık 2011, Akdeniz Üniversitesi Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu
   4. 26-31 Mayıs 2007, 29. Ulusal KBB-BBC Kongresi, Temporal Kemik Cerrahi Anatomisi ve Kepçe Kulak Deformitesi İçin Otoplasti Kursları
   5. 7-8 Nisan 2007, Türk ORL Klinikleri Ses Hastalıklarına Yaklaşım Kursu
   6. 11 Ocak 2007, Türkiye KBB ve BBC Vakfı Horlama ve Uyku Apnesi Kursu
   7. 17-18 Kasım 2005, 3. İstanbul Masterclass, 23. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu
   8. 19-20 Kasım 2005, 3.İstanbul Masterclass, 4. Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu
   9. 23-25 Ocak 2004, Türk ORL Klinikleri Septorinoplasti Kursu

KONGRE VE TOPLANTILAR

 1. 27-29 Ekim 2018, Rhino Ankara Rinoplasti Felsefesi ve Canlı Cerrahi II
 2. 5-7 Nisan 2018, 13. Uluslararası KBB-BBC Kongresi
 3. 27-29 Ekim 2017, Rhino Ankara Rinoplasti Felsefesi ve Canlı Cerrahi
 4. 28 Ekim-1 Kasım 2015, 37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
 5. 16-18 Aralık, Yüz Plastik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Kongresi
 6. 9-11 Ekim 2015, Yüz Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi
 7. 5-9 Kasım 2014, 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
 8. 17-19 Nisan 2014, Uluslarası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
 9. 14 Ocak 2012, KBB ve BBC Derneği Vertigoya Güncel Yaklaşım
 10. 13-16 Ekim 2011, Vertigo Akademi 2
 11. 26-30 Ekim 2011, Türk KBB ve BBC Derneği 33. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi
 12. 19-22 Mayıs 2011, 7. Türk Rinoloji Kongresi
 13. 11-14 Mart 2010, Otorinolaringolojide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
 14. 28-31 Mayıs 2009, 5. Ulusal Rinoloji Kongresi
 15. 29 Mayıs-1Haziran 2008, 4. Ulusal Rinoloji Kongresi
  1. 6-9 Eylül 2007, Otolojide Güncel Başlıklar
  2. 26-31 Mayıs 2007, 29. Ulusal KBB ve BBC Kongresi
  3. 22-23 Aralık 2006, Otoloji ve Nörootolojide İşitsel-Görsel Konferanslar
  4. 25-26 Kasım 2005, 3. Kohlear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji, Odyoloji Kongresi


Op. Dr. Ali Kavuzlu


1978 yılında Gemlik’te doğdum. İlk ve orta öğretimimi Adana’da tamamladım. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. 2003-2009 yılları arasında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinden ihtisasımı aldım. Zorunlu hizmetimi Polatlı Duatepe Hastanesi’nde yaptım. 2012-2016 yıllarında Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesinde, 2016-2018 yıllarında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde KBB uzmanı olarak görev yaptım. Asistanlık dönemimden itibaren özellikle burun estetiği konusunda yurtiçi ve yurtdışı birçok kurs ve toplantıya katılarak rinoplasti felsefemi ve tekniğimi geliştirdim.desing by

Ali Kavuzlu Beyaz


Editör:
Op. Dr. Ali Kavuzlu

Telefon:
(0312) 911 06 63

Son Güncelleme: 2024

0312 911 06 63
Doktora Sorun
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?